Farma Besednice s.r.o.

JSME EKOLOGIČTÍ ZEMĚDĚLCI a víme, čím krmíme naše zvířata. Naše chovy jsou pod bedlivým dohledem státních orgánů a naše produkce podléhá přísné certifikaci. Nepoužíváme žádná chemická hnojiva ani jiné látky, které poškozují životní prostředí a pronikají do těl chovaných zvířat. Ekologicky vyprodukované maso je jednoznačně výrazně zdravější. Například má prokazatelně nižší obsah dvou nenasycených mastných kyselin, a to kyseliny myristové a palmitové. Tyto kyseliny jsou spojeny s vyšším rizikem kardiovaskulárních chorob. Poslední výzkumy univerzity v New Castle také potvrdily, že hovězí bio maso obsahuje prokazatelně větší množství prospěšných omega-3 mastných kyselin než maso z konvenční produkce.

Ekologická Farma Besednice

  1. Zdůvodnění přechodu na ekologický způsob hospodaření

- Ohleduplný přístup k přírodním zdrojům a jejich obnova.

  2. Podmínky hospodaření

- Provozní zařízení je tvořeno pastevním areálem. 

  3. Rostlinná výroba

- Farma hospodaří na 525,22 ha.

- Louky, pastviny – vlastní výroba sena, senáže.

- Sady - k.ú. Benešov n. Černou (třešně, jabloně) 2,16 ha.

  4. Živočišná produkce

Jednotlivá hospodářství:

CZ31091802 – Besednice  - skot – masné plemena a plemeno limousine- zvířata jsou zařazená v kontrole užitkovosti, ovce

CZ31130907 – Ličov – ovce

CZ31134103 – skot plemenno Červinky

CZ31135856 – Hluboká u Borovan – skot – plemena - mini krávy, long horn, highland, bizoni, jaci, kozy, ovce, koně, osli 

U skotu se jedná o plemena Charolais, Limousin a ostatní masná plemena.

Plemeno Limousin a Charolais a Červinky je zařazeno do Českého svazu chovatelů masného skotu.

 

Zvířata jsou chována na pastvinách, v zimním období ustájena. Úpravy zvířat neprovádíme. 

Letní krmná dávka  - zelená píce, minerální liz, sůl.                          

Zimní krmná dávka  -suchá píce, senáž, minerální liz, sůl.

Žádné produkty značky Farma Besednice s.r.o. nebyly nalezeny...